FedBeton shortflash
Shortflash

4 JULI 2019 

 

In deze editie :

Lastenverlaging voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat

De CAO Bouw '19-'20 

De TRA 550 4.0 komt eraan 

Kuisen betonmixers en -pompen moet op de werf ! 

 

Wat moet er zeker in uw agenda ?

 

 

 

 

De lastenverlaging voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat 

Deze lastenverlaging (vermindering van de loonkost) werd mogelijk dank zij de aanpassing van de fiscale wetgeving; in se gaat het hier over het feit dat de werkgever een deel van de BV niet hoeft door te storten. Oorspronkelijk was het gepland om dit reeds te laten ingaan op 01.01.2018….maar er liep een en ander fout.

Met gevolg dat men nu nog maar tot eind augustus 2019 heeft om een rechtzetting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan te vragen.

Wat zijn de belangrijkste spelregels om in aanmerking te komen ?

Om de vrijstelling te kunnen toepassen, moet cumulatief aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

a) Het moet gaan om werknemers die op locatie worden tewerkgesteld (op een werf dus en niet bv. in het atelier of het magazijn van de onderneming);

b) Zij moeten daar werken in onroerende staat verrichten zoals bedoeld in de regelgeving betreffende de BTW (art. 20, §2 van het KB nr. 1 van 29 december 1992); 

c) Zij moeten in ploegverband werken: het werk wordt verricht in één of meerdere ploegen; de ploegen omvatten minstens twee personen; de ploegen doen hetzelfde of complementair werk zowel qua inhoud als qua omvang;

d) Hun bruto uurloon moet minstens € 13,75 voor 2018 en € 13,99 voor 2019 bedragen

Lees meer hierover : www.fedbeton.be : Bibliotheek – Sociale Zaken

 


 

De CAO Bouw PC 124 voor 2019 - 2020 

Onze sector maak deel uit van het Bouwbedrijf en volgt dit soort onderhandelingen daarom van dichtbij via een vertegenwoordiger van FEDBETON. Lees hier deze CAO (zie Sociale zaken). In dergelijke  onderhandelingen op topniveau is het patronaat van het Bouwbedrijf vertegenwoordigd door 3 handtekeninggerechtigde werkgeversorganisaties : de Confederatie, Bouwunie en Fema (Federatie van de Handelaars in Bouwmaterialen). Aan de overzijde van de onderhandelingstafel zitten de vertegenwoordigers van de werknemers; ttz. de syndicaal afgevaardigden van het ACV, ABVV en ACLVB.

Het overleg tussen de Sociale Gesprekspartners verloopt altijd moeizaam als het over CAO’s gaat. Dat is nu eenmaal zo. Geen van beide partijen laat zomaar op voorhand in haar kaarten kijken en wenst zich als uitgangspunt zo overtuigend mogelijk op te stellen. Men vraagt altijd meer dan men kan krijgen om dan ergens in het midden te landen. De desiderata zijn gesynthetiseerd in een lastenboek …doch soms komt men naar de eerste vergadering …zogezegd zonder vragende partij te zijn voor één of ander. En dan gaan de weken snel voorbij, zeer snel.

Het is pas op 18 juni dat er tot een protocol akkoord kon worden gekomen dat op 25 juni jl. dan werd getekend.

De werkgevers hebben de syndicaten kunnen overtuigen van het belang van enkele punten : meer instroom van jongeren, fiscaal vriendelijke overuren, meer arbeidstijdorganisatie, enz.

Niets is gratis echter; het is altijd geven en nemen. Over bovenstaande kon er enkel tot een akkoord gekomen worden mits een verhoging van de koopkracht, een uitbreiding van het anciënniteitsverlof, een aanpassing van de mobiliteitsregeling- en vergoeding, opleiding, enz.

Misschien ook in de kantlijn even meegeven dat er ook in het PC 200 (bedienden) een ontwerp van sectoraal akkoord is. Iets voor een volgende shortflash want eerst moet het ontwerp nog bekrachtigd worden.


De TRA 550 v4.0 komt eraan !

In onze shortflash van 19 november 2018 blikten we terug op de informatievergaderingen over de nieuwe versie van de betonnormen NBN EN 206 en NBN B15-001, die we enkele weken voordien organiseerden. 1 september 2019 leek toen nog veraf… Maar de tijd gaat snel en nu resten er niet meer dan een aantal weken om de nieuwe normen en het nieuwe toepassingsreglement in uw centrale te implementeren.

 

Vanaf dan is het immers verplicht om Benor beton overeenkomstig de nieuwe normen en reglementen te leveren. Denk maar aan de vereisten in verband met ASR (PREV en AR-klassen met hun bijhorende eisen), de technische beperkingen bij het gebruik van sommige grondstoffen, de mogelijkheid om meer hoogkwalitatieve gerecycleerde granulaten te gebruiken, de bijkomende eisen voor beton voor geotechnische werken, enz.

Sommige recepten zullen moeten aangepast worden, de software die u gebruikt moet al deze wijzigingen aankunnen, uw commerciële mensen dienen opgeleid te zijn, enz. Kortom, er zijn heel wat zaken die tegen 1 september moeten geregeld zijn.

 

De keuringsinstellingen zullen bij het eerste technisch bezoek na 1 september nagaan of uw centrale aan alle voorwaarden van de nieuwe TRA 550 v4.0 voldoet. Hiervoor zal er geen bijkomend technisch bezoek georganiseerd worden.

 

Veel succes nog!

 

Heeft u nog specifieke vragen in dit verband waar Fedbeton u mogelijk mee kan helpen, aarzel dan niet ons te contacteren (bert.deschrijver@fedbeton.be – 0499 83 81 70).


 

   

Afspuiten van betonmixers en betonpompen MOET óp de werf !

Het is belangrijk om na het lossen van het beton op de werf de stortgoot van de vrachtwagen correct uit te kuisen. Het risico dat betonresten die nog in de stortgoot aanwezig zouden zijn op de terugweg naar de centrale schade zouden veroorzaken, is gewoonweg te groot. Bovendien, en zeker in zomerse omstandigheden, kunnen deze beton- of mortelresten in de stortgoot verharden alvorens de vrachtwagen terug op de centrale is. Het vraagt daarna soms veel tijd en energie om het kostbare materieel terug proper te krijgen.

Daarom is het noodzakelijk dat onze vrachtwagens op de werf de mogelijkheid krijgen om minstens hun stortgoot uit te spoelen. Dit spoelwater dient uiteraard opgevangen en op een correcte manier verwerkt te worden. We vragen dan ook aan onze klanten om hiervoor de nodige voorzieningen te treffen. Aan onze leden raden we aan om dit vooraf duidelijk met de klanten te bespreken.

Wat geldt voor de betonmixers, geldt a fortiori voor de betonpompen. De betonresten die in de doseerbak van de pomp achterblijven moeten op de werf kunnen gelost worden. Een betonpomp is namelijk een werftoestel en mag dus geen materiaal vervoeren. Bovendien riskeren heel wat betonpompen boetes voor overlading, wanneer ze zich met een gevulde doseerbak op de openbare weg zouden begeven.

Ook de leidingen die voor het pompen van het beton gebruikt worden, moeten kunnen gespoeld worden op de werf. Zeker bij hoge temperaturen dienen deze snel na het pompen gereinigd te worden.

Fedbeton zal over dit onderwerp binnenkort een nota publiceren om de betoncentrales en aannemers hiervoor te sensibiliseren.


Welke events dient U zeker in uw agenda 2019 nog in te schrijven ?

De datums en locaties voor de regiomeetings, die FEDBETON in augustus - september 2019 organiseert, staan vermeld op de website van FEDBETON. Eraan deelnemen kan enkel mits in te schrijven op de uitnodigingen die nog tijdig door het secretariaat zullen verstuurd worden.

September wordt zeer druk; buiten de 5 regiomeetings is er ook MATEXPO waar FEDBETON op 13 september een grote opkomst verwacht vanuit de sector; en de zelfstandigen moeten zeker 28 september aanvinken in hun agenda voor de Independence Day.

Later in het jaar volgen dan ook nog de Concrete Day op 17 oktober 2019 die de BBG naar jaarlijkse traditie organiseert; en tevens ook nog 2 Internationale meetings : SNBPE-FEDBETON en BETONHUIS-FEDBETON om kennis en ervaring uit te wisselen met de colléga’s uit het Zuiden en het Noorden.

 

Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd