FedBeton shortflash
Shortflash

Geacht Lid, Mevrouw, Mijnheer, 

Wij verwijzen hierbij naar onze Shortflash Extra van verleden maand omtrent de wijziging van het art. 30bis.
De wetswijziging heeft niet in 2018 plaatsgevonden en bijgevolg wordt de wet pas van kracht per 1 april 2019.

Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd