FedBeton shortflash
Shortflash

Augustus 2020

In deze editie

Loonlastenverlaging 2019: deadline eind augustus’20!

Sinds begin dit jaar is de lastenverlaging voor de bedrijven uit de bouwsector, en dus ook voor al onze leden, op kruissnelheid gekomen. Bij de uitvoering van werken in onroerende staat op werven in ploegen (minimum 2 personen die samen werken) wordt een lastenverlaging toegekend in de vorm van een gedeeltelijke niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De werkgever houdt de bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemers volgens de normale barema’s, maar moet een deel van deze ingehouden voorheffing niet doorstorten aan de overheid. Vanaf dit jaar bedraagt dit voordeel 18% van de belastbare bezoldigingen, voor 2019 was dat 6%.

De vermindering voor het jaar 2019 kan nog tot eind augustus 2020 aangevraagd 
worden via een regularisatie van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf september kan dit alleen nog via een gemotiveerd bezwaarschrift. Op jaarbasis kan dit voordeel tot enkele honderden euro per werknemer opleveren. Laat deze kans niet liggen en neem zo snel mogelijk contact met uw sociaal secretariaat!

 

 

Een EPD voor de sector, op maat voor uw bedrijf

Sinds eind 2019 beschikt Fedbeton over een sectorspecifieke EPD. We berichtten u hierover in voorjaar reeds.

Een Environmental Product Declaration, zoals een EPD voluit genoemd wordt, geeft op een objectieve en gestandaardiseerde manier weer hoe groot de milieu impact van het product is; in ons geval betreft het natuurlijk stortklaar beton. Hierbij worden in het Belgische EPD programma niet minder dan 17 indicatoren onder de loep genomen. Zowel de productie en aanvoer van grondstoffen, de productie van het beton zelf als het transport naar de werf, inclusief het verpompen op de werf, worden hierbij in beschouwing genomen.

Deze EPD is intussen opgenomen in de EPD databank voor bouwproducten van de federale overheid. Aan de hand van de EPD’s in deze databank kan binnenkort de milieu impact van een gebouw berekend worden met aangepaste software. De overheid heeft hiertoe een web-tool ontwikkeld (TOTEM), die publieke en private opdrachtgevers, architecten en studiebureaus moet toelaten deze impact te berekenen.

Maatwerk
Maar Fedbeton gaat nog een stapje verder. In samenwerking met VITO wordt momenteel een dashboard ontwikkeld, waarmee onze leden de impact van hun eigen betonmengsels zullen kunnen beoordelen. Op deze manier kan u rekening houden met de specifieke omstandigheden die voor uw bedrijf van toepassing zijn. We komen hier later zeker nog op terug.

Meer weten?
https://www.health.belgium.be/nl/koninklijk-besluit-milieuboodschappen
https://www.totem-building.be/
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=BE_EPD_PUBLIC:1:13369061808599)
https://www.energyville.be/onderzoek/environmental-product-declarations-epds-voor-bouwproducten

 

CSC handleidingen vertaald!

Na de eerste Belgische CSC-certificaten die in 2019 door 3 betoncentrales werden behaald, ziet het er naar uit dat we dit jaar een veelvoud aan CSC-certificaten zullen mogen uitreiken. De interesse voor ons certificatiesysteem neemt gestaag toe en we stellen met veel genoegen vast dat ook verscheidene belangrijke grondstofleveranciers hier mee hun schouders willen onder zetten. Zeer recent behaalde CBR als eerste Belgische cementproducent het CSC-zilver certificaat. We hopen dit jaar verder ook een eerste fabrikant van prefab betonelementen te mogen verwelkomen.

De afgelopen maanden werd echter duidelijk dat er nood is aan Franstalige en Nederlandstalige documenten om de drempel voor certificatie te verlagen. De toolbox op de internationale CSC-website werd in het voorjaar vertaald naar het Frans; in het Nederlands bestond deze reeds.

We zijn trots u nu ook een Franstalige versie van de technical manual te kunnen voorstellen, zodat het certificatieproces volledig in de taal van Molière kan gebeuren.
Er is tevens een Vlaamse versie van de technical manual voor beton beschikbaar.

csc-be.be
toolbox.concretesustainabilitycouncil.com

 

 

Werken bij warm weer – mens en product hebben hun beperkingen

Als de laatste jaren de zomers al iets gemeen hebben, dan is het wel een hittegolf. Het kwik stijgt dan overdag systematisch tot boven 25° C en een paar dagen zelfs tot boven 30° C; voor enige verkoeling is het dan wachten tot ‘s nachts. De afgelopen week was het weer zover. Indien we de specialisten van het KMI mogen geloven zal dit - vroeger eerder uitzonderlijke - weerfenomeen in de toekomst wellicht het nieuwe normaal worden.

Het stortklaar beton, de betonmixer chauffeurs en hun collega’s de betonpomp bedienaars; ze kunnen daarmee wel omgaan maar toch zijn er enkele basisregels die men best kan in acht nemen. Het beton droogt en verstijft veel sneller dan onder de gebruikelijke klimatologische omstandigheden en ook op de werf dient de aannemer de noodzakelijke schikkingen te treffen om schade aan het beton door te snelle uitdroging (zon én wind !) te voorkomen.

Weet alleszins dat de waterbehoefte van het vers beton onder die omstandigheden niet zo maar even kan opgelost worden door er op de werf snel nog enkele tientallen liter water aan toe te voegen. Een dorstige medewerker zou men daar nog een plezier kunnen mee doen; maar niet het beton !

FEDBETON heeft 7 posters met tips ter beschikking op haar website die de meest courante situaties met beton op de werf op een beknopte manier, maar zeer volledig, in kaart brengen. Informeer uw klanten tijdig over de nemen maatregelen.

Ook Constructiv heeft publicaties voor werken bij koud of warm weer; weliswaar vanuit het oogpunt van het welzijn op het werk van het personeel. Meer bepaald Bundel 134 gaat daar heel gevat op in. De schaduw opzoeken, een koel drankje af en toe, ... het zal helpen om de dag door te komen.

Neemt niet weg dat we alert moeten blijven voor het Covid19-virus en in bepaalde omstandigheden zeker ook wel het masker over de mond en neus zullen moeten dragen.

 

 

Eloy Beton opent een nieuwe betoncentrale

Ons lid ELOY BETON, met maatschappelijke zetel te Sprimont, heeft ons meegedeeld een nieuwe betoncentrale te hebben geopend. Deze bevindt zich op volgend adres : rue du Traquet n°5, 4460 Grâce-Hollogne.
(GPS : rue des Blancs Bastons, 4460 Grâce-Hollogne).

Het ganse gamma zal er geproduceerd worden : gestabiliseerd zand, chapes en magere betons en op termijn ook recepten waarin recycleerde granulaten worden verwerkt.

Meer info: www.eloy.be/beton

 

 

AUTOMIX neemt MIX SERVICE over

Onze Partner Automix heeft 100 % van de aandelen van Mix Service verworven. Dat is het resultaat van constructieve onderhandelingen van de twee ondernemingen. Automix zet op deze wijze een nieuwe stap vooruit om haar aanbod en diensten verder te diversifiëren voor de betoncentrales; door de complementariteit van de twee firma’s verstevigt Automix haar positie in de markt.

De persmededeling lezen
Meer info: www.automix.be

 

 
 
 
FedBeton
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd