FedBeton shortflash
Shortflash

4 November 2019

In deze editie

De CAO Bouw - PC 124

De ondertekening van de CAO voor 2019-2020 door de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in het Paritair Comité Bouw 124 ligt inmiddels nagenoeg al 4 maanden achter ons.

De klemtonen lagen nu ook weer op die onderwerpen waar ze in vorige onderhandelingen veelal steeds hebben gelegen : koopkracht, gunstige fiscaliteit voor overuren, eindeloopbaan en pensioen, opleiding, mobiliteitsvergoeding, het KB 213, en een betere balans tussen werk en privé in het algemeen.
 
De Confederatie heeft in een paar omzendbrieven de CAO al uitvoerig van commentaar voorzien. Omzendbrief 15 en Omzendbrief 19.
 

Technisch Advies Betonmixer Chauffeur of Betonpomp Bedienaar

Wat voorziet die fameuze bijlage I van de nieuwe norm nu allemaal?De eerste sessies (betonmixer chauffeur) vingen aan in 2005/2006 – de betonpomp bedienaars in 2010. Sindsdien zijn er zowat 2 850 betonmixer chauffeurs en 450 betonpomp bedienaars die een attest hebben verworven. Sommigen onder hen hebben sinds dan misschien al het beroep verlaten, anderen zijn wellicht met verdiende rust gegaan. Hoe dan ook; er is in- en uitstroom; en dat is absoluut nodig want het stortklaar beton is nog steeds bouwmateriaal nummer 1 op praktisch elke werf, die naam waardig.

Sinds 2005 is er al wel veel gebeurd. Het meest in het oog springende wellicht is dat BE-CERT in het Reglement heeft opgenomen dat de chauffeurs en pompisten die voor een BENOR-centrale beton vervoeren of pompen een dergelijk attest moeten hebben.

REFRESH : OPFRISSING EN BIJSCHOLING VAN HET TECHNISCH ADVIES
Ook is het zo dat er binnen de plenaire werkgroep van Constructiv is beslist om de geattesteerden op te roepen voor een ééndaagse refresh-sessie (bijscholing en opfrissing); er is namelijk sinds 2005 al wel een gewijzigd in wetgeving, uitrusting van de vrachtwagens en betonpompen, enz.

Er is wijselijk gekozen om aan te vangen met de oudste attesten eerst; verleden jaar was er al een reeks refreshsessies georganiseerd. Tegen 30.06.2020 moeten diegenen die een attest hebben verworven in 2013-2014-2015 naar de refresh zijn gegaan op het risico geen geldig attest meer te hebben nadien. Zo gaat dan de inhaaloperatie verder tot alle in omloop zijnde attesten niet ouder zijn dan 5 jaar.

VOLLEDIGE SESSIE VAN HET TECHNISCH ADVIES
De arbeiders of zelfstandigen die pas instromen in de sector, dienen een volledige sessie te volgen :
Chauffeurs : 4 dagen + 1 dag VCA (indien nog geen VCA diploma in bezit)
Pompisten : 3 dagen + 1 dag VCA  (indien nog geen VCA diploma in bezit)
 
WIE WAAR INSCHRIJVEN ?
De arbeiders van PC 124 Bouw worden door hun werkgever ingeschreven bij het uniek loket Constructiv. Men wendt zich tot de Regiomanager van Constructiv van de provincie waar de maatschappelijke zetel van de firma gelegen is.
 
De zelfstandigen wenden zich tot hun uniek loket FEDBETON. Ze dienen per e-mail een voor-inschrijvingsformulier aan te vragen en ingevuld terug te sturen; daarna wordt hun naam toegevoegd aan een wachtlijst.
 
VOORWAARDEN
Voor de arbeiders van het Bouwbedrijf hebben het gros van onze leden zeker en vast al gebruik gemaakt van het regime van de zogenaamde “winteropleiding” die gekoppeld is aan de vaste periode van 4 maanden die daarbij hoort; meer bepaald tussen 1 december en 31 maart. Het regime van die winteropleiding geeft de bedrijven speciale voordelige voorwaarden. Het technisch advies wordt verstrekt op weekdagen.
 
De zelfstandigen wenden zich tot hun uniek loket FEDBETON.
Het advies wordt in Vlaanderen verstrekt op zaterdagen; in tegenstelling tot Wallonië waar dat op weekdagen is.
 
 
INSCHRIJVEN IS DEELNEMEN
Op de 15 jaar dat er sessies worden georganiseerd werden er ca. 45 sessies geannuleerd. Een gigantische verspilling van financiële middelen en tijd (lesgevers, omkaderend personeel, listings, reservatie lokalen, aanwezigheidslijsten, gedateerde examenlijsten, VCA-examinator,…). In de toekomst zal er een NO SHOW worden aangerekend per dag dat men afwezig is.
 
Een dag afwezig zijn houdt in dat men geen attest krijgt na afloop van de sessie en dat men bovendien de plaats heeft ontnomen aan een andere deelnemer en dat nogmaals zal doen op het ogenblik dat men dan de verloren dag zal moeten inhalen.
 
De  erkende opleidingsinstituten VDAB en FOREM hebben ook aangegeven geen sessies met onderbezetting te zullen laten doorgaan. Een minimum van 10 deelnemers is noodzakelijk.
 

FEDBETON was aanwezig op de Concrete Day 2019

Naar jaarlijkse gewoonte vond op 17 oktober de 39ste Concrete Day plaats. Ook FEDBETON was van de partij met een stand (in samenwerking met FABA) en met 2 lezingen.
 
Onze directeur Peter De Vylder sprak over de praktische gevolgen van enkele nieuwigheden in de betonnorm die nu sinds 1 september op het terrein voelbaar geworden zijn. Zo is het toepassingsgebied van gerecycleerde granulaten in Benor beton uitgebreid en mogen ook hogere doseringen toegepast worden. Enkel hoogwaardige gerecycleerde granulaten (type A+ en B+) zijn toegelaten. Verder werden nog eens de gevolgen van de strengere preventiemaatregelen voor de Alkali Silica Reactie (ASR) toegelicht.
 
Wat voorziet die fameuze bijlage I van de nieuwe norm nu allemaal?Een 2de bijdrage van FEDBETON bracht het certificatiesysteem van de Concrete Sustainability Council (CSC) voor het voetlicht. We berichtten in een vorige shortflash reeds dat de eerste Belgische certificaten tijdens een seminarie op MATEXPO werden uitgereikt aan 3 betoncentrales (AC Materials, Declercq Stortbeton en Van Akelyen bouwmaterialen).  Tijdens de lezing op de Concrete Day ging Bert De Schrijver, technical advisor voor FEDBETON, meer in detail in op de precieze inhoud en de voordelen die CSC biedt voor de opdrachtgevers en de producenten. Meer informatie vindt u trouwens op
 
Dank nogmaals aan het talrijk opgekomen en geïnteresseerd publiek voor beide workshops. FEDBETON blikt dan ook tevreden terug op een geslaagde 39Ste editie van deze  Concrete Day !
 

BAG-MacBen en de Student Contest op de Concrete Day 2019

Sedert 2008 organiseert de BBG in samenwerking met BAG-MacBen op de Concrete Day de Student Contest waarbij aan studenten gevraagd wordt om betonnen balkjes te maken die moeten voldoen aan speciale eisen.

Dankzij de inventiviteit van Michel Denayer kwamen er al verschillende zeer geslaagde opdrachten aan bod. Dit jaar bestond de opdracht erin om drie balkjes te leveren met een zo klein mogelijke afwijking op de breukwaarde onder het motto “Break 1 and check 2”.

In de eerste ronde werden twee balkjes gebroken op de speciale buigbank van BAG-MacBen, waarbij het resultaat van het tweede balkje zo dicht mogelijk bij het eerste balkje moet liggen. In de tweede ronde werd dan het derde balkje gebroken dat op zijn beurt zo dicht mogelijk bij het resultaat van het eerste balkje moet liggen.

Uiteraard speelt ook geluk mee in het eindresultaat en dat was ook duidelijk nadat sommige scholen die een vierde balkje hadden meegenomen om te laten testen buiten competitie, moesten vaststellen dat de keuze van hun balkjes een heel grote rol speelt in het eindresultaat.

Er deden dit jaar negen ploegen mee waarvan vier Nederlandstalige ( UA-Antwerpen, Poutrix-UGent, VIVES-Brugge en UGent-Schoonmeersen) en vijf Franstalige ploegen (drie ploegen van HEPL, één ploeg van ECAM en één ploeg van ULiège).

De Luikse scholen herhaalden hun stunt van vorig jaar waarbij ze zelfs dit jaar met de top drie gingen lopen. Proficiat aan ULiège voor hun eerste plaats, voor de ploeg van Laisse béton van HEPL en de ploeg van ISIL-Concrete van HEPL.
 
 
 

De Regionale Vergaderingen najaar 2019 - datums voorjaar 2020

De deelnemers aan de regiomeetings waren het roerend eens : “Goed gedaan FEDBETON !”.
 
Het gaat allemaal crescendo : meer leden – meer partners. Zou het een kruisbestuiving kunnen zijn ? Zeker weten ! Ongetwijfeld zit het feit dat de meetings voortaan gekoppeld zijn aan een interessant werf- of bedrijfsbezoek er ook wel voor iets tussen. Hoe dan ook; de meetings van dit najaar waren stuk voor stuk weeral toppers; zowel qua bestemming als qua opkomst van deelnemers. Hieronder een overzichtje.
 
Regionale Vergadering Antwerpen – Vlaams Brabant :       Theunisbrug en Restaurant Loteling
Regionale Vergadering Limburg :                                         C-Mine en Restaurant Bistro Bels
Regionale Vergadering Oost- en West-Vlaanderen :           Restaurant Gaston
Réunion régionale Hainaut - Brabant Wallon – Bruxelles :  Cimenterie d’Obourg en Zaal Farah
Réunion régionale Luxemburg – Liège – Namur :                Eloy Préfab en Hôtel R
 
De datums van de meetings in het voorjaar 2020 staan reeds in de kalender op de website. We melden ze opzettelijk niet in deze short-flash om u toch wat meer naar onze site te lokken. Het worden weer superinteressante locaties ! En ook dit nog even meegeven in de kantlijn : als u een interessante werf in de buurt heeft, en u kent daar ook een vergaderlocatie met een goede catering; één boodschap dan : deel die info met ons !
 
Via dit kanaal nogmaals een hartelijk woord van dank aan de firma’s die de werf- of
bedrijfsbezoeken hebben mogelijk gemaakt/toegelaten.
 
 
 
Wat voorziet die fameuze bijlage I van de nieuwe norm nu allemaal?Wat voorziet die fameuze bijlage I van de nieuwe norm nu allemaal?
 
 
 
 

 

De 3de Independence Day - 28 september 2019 te Kallo

Met de 3de editie van de INDEPENDENCE DAY van zaterdag 28 september ’19, heeft FEDBETON, te oordelen naar de weerklank ter plaatse van de deelnemers, zeker gescoord.
 
Er was gekozen voor een, - “ja het is waar” - enigszins uit de kering gelegen locatie. Kallo mag dan wel niet het centrum zijn van ons kleine België, maar het ligt vlak naast een belangrijke economische groeipool. De Haven van Antwerpen is per slot van rekening na Rotterdam de 2de belangrijkste Haven van Europa. Dat er wel iets te zien is in een havengebied van 12.068 ha is dan ook een lichte understatement.
 
Wie alle cijfers eens wil bekijken surft best naar www.portofantwerp.com en
 
De deelnemers aan de INDEPENDENCE DAY werden in de dubbeldek-autocar toevertrouwd aan de deskundige leiding van onze gids Danny Deckers – een man met enkele decennia ervaring in de Haven.
 
Na de rondrit die al snel 2 uur duurde was het dan tijd voor de innerlijke mens in Restaurant Bebronna. Er volgde een receptie doorspekt met een korte presentatie over “Gewichten en afmetingen van trucks” door De Heren David Punie en Gert Bervoets van de Federale Wegpolitie. Het diner en de networking die daarop volgde duurde nog tot in de kleine uurtjes.
 
FEDBETON heeft al voorbereidingen getroffen voor de 4de INDEPENDENCE DAY (zaterdag 26 september 2020). Er is, als alles verloopt zoals het nu in de pipeline zit, gekozen om die event in de Provincie Luik te organiseren.. Hopelijk trekken we daarmee ook zelfstandigen uit Wallonië over de streep. Een ding staat vast : nagenoeg alle aanwezigen in Kallo hebben al principieel toegezegd !
 
 
 
 
 

 

Komt er dit jaar een echte winter ?

Wanneer ze zullen aanvangen en hoe lang de winterse toestanden deze keer gaan duren is, net zoals in het verleden, voor ons als leek, moeilijk te voorspellen. Toch moeten we ervan uit gaan dat deze klimatologische omstandigheden het materiaal en de mens wel eens op de proef kunnen stellen.
 
Daarom is een voorbereiding van de installaties en het rollend materiaal in functie daarvan geen overbodige luxe. Ook voor ons bouwmateriaal - het stortklaar beton – zijn er aanbevelingen ingeval van periodes van vorst. Onze poster “Beton in de winter” kan u zeker al op het juiste pad zetten.
 
Deel uw kennis hieromtrent ook met de werf – het kan een zonnige dag zijn met aanvaardbare temperaturen maar ‘s nachts kan het flink vriezen met alle gevolgen van dien voor het pas gestortte beton.
 
Het materieel (de voertuigen en andere) verdient zeker weldra een goede nazichtsbeurt om geen onverwachte problemen te hebben. Batterijen, banden, ruitenwissers en roterende onderdelen....ze zijn allemaal even belangrijk en laten het misschien net iets rapper afweten door de koude.
 
Indien de temperatuur beneden de 5°C zakt dient de werkgever aan zijn arbeiders gratis warme dranken ter beschikking te stellen. Uiteraard is beschermende kledij een must.
 
 
 

 
 
FedBeton
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd