FedBeton shortflash
Shortflash

EXTRA

Wijziging art. 30bis - Check in at work – aanwezigheidsregistratie

Wijziging art. 30bis

De Kamer heeft recent  de wetswijziging van artikel 30bis (wet van 27 juni 1969) aangenomen en ter ondertekening voorgelegd bij de Koning. Artikel 30bis heeft betrekking op de werken in onroerende staat en bepaalt welke werkzaamheden in het toepassingsgebied vallen van het paritair comité 124 (bouw). Voortaan valt de levering van beton met een betonmixer ook onder dit artikel inzake sociale verplichtingen. Fiscaal is er geen impact.

Dat heeft als gevolg dat de klant aannemer voortaan zijn betonleverancier en de eventuele onderaannemers (pompen en mixers) van desbetreffende betonleverancier vooraf aan de Sociale Zekerheid moet melden (verplichte werfmelding voor projecten groter dan 5.000 EUR) en dat de leverancier van beton ook de mixerchauffeurs vooraf dient aan te melden op check-in@work voor bouwprojecten groter dan 500.000 EUR; net zoals het nu al plaatsvindt voor de betonpompen.

We benadrukken nogmaals dat een overeenkomst voor de levering en bijhorende verpompen van het beton nog steeds een leveringsovereenkomst blijft en geen aannemingscontract wordt, dit conform de burgerlijke wetgeving.

Indien de publicatie van de wetswijziging nog dit jaar gebeurt dan is de wet van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Link naar de goedgekeurde tekst: www.dekamer.be
(zie de artikelen 45 en 74 voor de wijziging van art.30 bis en de overeenstemmende fiscale bepalingen wat de levering van stortklaar beton betreft).

Andere nuttige links:

Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd